Sách hướng dẫn miễn phí giúp con bạn học tiếng Anh 

Mọi điều bạn cần biết để hỗ trợ con mình học tiếng Anh. 

9befc624-e185-486d-8a17-418ffd80eb03

Sách hướng dẫn từ chuyên gia của chúng tôi có những gì?

  • Cách giúp con bạn học ngoại ngữ, ở mọi lứa tuổi
  • Khuyến khích bé học tiếng Anh
  • Cần kỳ vọng những gì ở từng giai đoạn học ngôn ngữ thứ hai
  • Các mẹo giúp trẻ học tiếng Anh
  • Chúng tôi có thể giúp con bạn trong suốt lộ trình học tiếng Anh như thế nào

thumbnail (2)

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp

Việc bạn muốn hỗ trợ con mình học tiếng Anh là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng có lẽ, bạn cũng có những thắc mắc cần giải đáp, như "tôi có vai trò gì?" hoặc "nhu cầu của con tôi sẽ thay đổi ra sao theo lứa tuổi?". 

Sách hướng dẫn miễn phí từ chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi này và giúp bạn tiếp cận các công cụ và tài nguyên để hỗ trợ trẻ học, chơi và tìm hiểu thế giới bằng tiếng Anh.

 

Hoàn thành biểu mẫu để nhận hướng dẫn miễn phí

Có câu hỏi nào không?

Nói chuyện với một thành viên trong nhóm của chúng tôi.