Sổ tay tiếng Anh miễn phí cho người đi làm 

Mọi thứ bạn cần biết để cải thiện tiếng Anh trong công việc và thúc đẩy sự tự tin. 

f2f-adults-work-focus-1

Có gì trong sổ tay Tiếng Anh cho người đi làm của chúng tôi? 

  • Những nội dung cơ bản về tiếng Anh thương mại - từ khóa và các cụm từ mà bạn sẽ sử dụng thường xuyên.
  • Sử dụng tiếng Anh thương mại trong cuộc sống, như giải quyết vấn đề và các yêu cầu.
  • Sử dụng tiếng Anh thích ứng theo các tình huống khác nhau trong công việc. Học ngôn ngữ phù hợp khi gặp gỡ/họp hành, tạo mạng lưới quan hệ và viết email.
  • Sự khác biệt về văn hóa ảnh hưởng tới tiếng Anh thương mại như thế nào. Tránh hiểu lầm và kết nối với đối tượng tiếp nhận của bạn.

f2f-adults-work-focus-2

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp 

Tiếng Anh là ngôn ngữ được nói phổ biến nhất trong thế giới thương mại. Điều này có nghĩa là nếu bạn cải thiện được tiếng Anh thương mại của mình, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn với đồng nghiệp và khách hàng, xây dựng mạng lưới quan hệ với mọi người từ các nền văn hóa khác nhau, xóa nhòa mọi khoảng cách về giao tiếp và mở ra vô vàn cơ hội mới. 

Sổ tay miễn phí từ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu cải thiện tiếng Anh thương mại ngay từ hôm nay. 

 

Hoàn thành biểu mẫu để nhận hướng dẫn miễn phí

Có câu hỏi nào không?

Có câu hỏi nào không?